KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı

KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı

   

KOSGEB

Yeşil Sanayi Destek Programı

Proje Başvuru Tarihleri: 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024

Başvuru sistemi 30 Kasım 2024 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ'leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır. Bu çağrı ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir.

Hedef Sektörler:

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren

işletmeler başvurabilecektir:


1. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)


2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)


 • 45- Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı

 • 46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç).

 • 47-Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç).


3. Bilgi ve iletişim (Kısım J)


 • 60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,

 • 61-Telekomünikasyon

 • 62- Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,

 • 63-Bilgi hizmet faaliyetleri


4. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)


 • 70-İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,

 • 71- Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,

 • 72- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

 • 73-Reklamcılık ve piyasa araştırması,

 • 74- Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,


5. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)


 • 95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,

 • 96-Diğer hizmet faaliyetleri.


*Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.


Ölçek: Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır. (Mikro işletme, 10'dan az çalışanı olan ve 10 milyon TL'den az net satış hasilatı veya bilanço toplamı olan işletmedir)


Diğer başvuru koşulları

 • En az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

 • Findeks kredi notu endeksine göre "orta riskli", "az riskli", "iyi" veya "çok iyi" gruplandırmalanından birinde yer almalıdır.

 • Onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasilatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.

 • İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP)/ eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz. (~240.000 kWh)

 • "Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu"na sahip olması gerekmektedir.

 • Onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.

 • Toplam bütçe en az 1.000.000 TL olmalıdır.

 • Çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapılabilir.

 • Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır.


Destek Üst Limiti: 14.000.000 TL (KDV Hariç) (Geri Ödemeli) (Teminat mektubu karşılığında destek tutarının %50'sine kadar erken ödeme yapılabilmektedir)


Destek için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bittikten 12 ay sonra başlar, 24 ayda tamamlanır. (dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksit).

Destek Üst Limiti: %60 (Deprem bölgesinde %80-%90)

Proje Başvuru Formu ekinde KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine yüklenecek belgeler:

1.  YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu,


2.  Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu,


3.  Findeks Raporu


4.  Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti Formu,


5.  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan hasar durumu belgesi (Deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren işletmeler için)Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Çatı GES projeleriniz için hemen teklif alın!

Üye Ol, Formu Doldur, Teklif Al.

Tüm teklifler tek platformda!