Güneş Enerjisi (GES) İçin Kredi Veren Bankalar

Güneş Enerjisi (GES) İçin Kredi Veren Bankalar

   

Türkiye'de güneş enerjisi için kredi veren bankalar şunlardır:


Garanti Bankası

Güneş Enerjisi Kredisi

Elektriğini güneş enerjisinden üreten KOBİ’lere destek Garanti BBVA’dan.

Güneş enerjisi tesis kurulumu ile öztüketim amaçlı lisanssız elektrik üretimi projeleriniz için finansman desteği Garanti BBVA’dan.

Özellikler

En az bir tüketim tesisi, yani elektrik aboneliği olan ve güneş enerjisinden lisanssız elektrik üretmek isteyen gerçek veya tüzel işletmeler lisanssız GES kurabilir.

Kredi kullandırım anında, elektrik şebeke işletmecisiyle imzalanan Bağlantı Anlaşması'nın ibrazı dahil ek koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Geri ödemesiz dönem imkanı ve nakit akışınıza uygun ödeme planıyla kredi kullanabilirsiniz.

Güneş enerjisi tesis kurulumu ile elektrik üreterek, elektrik ihtiyacınızı kendiniz karşılar ve maliyetlerinizi düşürme fırsatı elde edersiniz.

Akbank

Çatı GES Yatırım Kredisi

Akbank Çatı GES (güneş enerjisi sistemleri) Yatırım Kredisi ile çevresel ayak izini azaltmak isteyen Akbanklılar için finansman desteğini çeşitlendiriyor. Çatı GES Yatırım Kredisi ile enerji verimliliği çalışmalarının hızlandırılması, temiz üretim çalışmalarının desteklenmesi, karbon ayak izinin azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece Akbank, Ççatı GES kurulumlarının finansmanında özel ürünler ve özel fiyatlar sunarak düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırıyor. Akbank ayrıca Akbanklılarınuçtan uca ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye’nin önde gelen EPC (Engineering Procurement and Construction); mühendislik, tedarik ve kurulum” firmaları ile iş birlikleri kuruyor.

Türkiye Finans

Lisanssız Yenilenebilir Enerji Paketi

Türkiye Finans, küçük ve orta ölçekli işletmelere kendi yenilenebilir enerjilerini üretmeleri için avantajlarla dolu bir paket ile finansman desteği sağlıyor.

Lisanssız yenilenebilir enerji üretimi ekipmanlarının alımı, santral kurulumu, inşası, bağlantısı gibi anahtar teslim tüm maliyetleri için uygun vade ve oranlarla hazırlanan finansman paketi bütün Türkiye Finans şubelerinde sizi bekliyor.

Türkiye Finans'a gelin, doğaya ve geleceğinize yatırım yapın.

Lisanssız Yenilenebilir Enerji Finansmanı Paketi'nin Avantajları

Tesis Kurulum Avantajları

Kurumsal, Ticari ve KOBİ bankacılığı müşterilerimiz için TL ve YP kredilerde tabela fiyatları üzerinden %10 iskonto ile düşük maliyet ve avantajlı kâr oranları

Enerji üretim tesisinde kullanılacak ekipmana göre TL, EUR ve USD türünden fon kullanma imkânı

Proje bazlı değerlendirme sonucunda 1 yıla kadar geri ödemesiz toplamda 5 yıla varan uygun vadelendirme yapabilme olanağı

Kurumsal, Ticari ve KOBİ bankacılığı müşterilerimiz için ihracat taahhütlü döviz kredisi işlemleri kâr ve komisyon oranlarında tabela fiyatları üzerinden %15 indirim avantajı

Kurumsal, Ticari ve KOBİ bankacılığı müşterilerimiz için leasinge konu mal grupları için TL ve YP kredi kâr ve komisyon oranlarında tabela fiyatları üzerinden %15 iskonto ile düşük maliyetli finansman desteği

İşletmenizi ekonomik dalgalanmaya karşı koruyan sabit maliyet avantajı

Teminatta KGF (Kredi Garanti Fonu) desteği

Dış Ticaret Avantajları

Cari hesap ortalamasının 5 katına kadar Komisyonsuz Görüldüğünde Ödemeli Akreditif (sight) imkânı

Yurt dışı transfer işlemlerinde avantajlı masraf tarifesi

Anlaşmalı gümrüklerde aylık cari hesap ortalamasının 1,5 katına kadar maksimum 5 günlük komisyonsuz, masrafsız, kâr paysız fon kullandırımı

Eximbank ve Harici Garanti teminat mektuplarına avantajlı komisyon oranları

Enerji ve diğer sektörlere özel Uzman Dış Ticaret Danışmanlık Hizmeti

Ülke kredilerinde fiyat avantajı ve uzman danışmanlık hizmeti (SEP, GSM, vb.)

Bankacılık Avantajları

Tahsilata verilen çeklerin hesaplarda 10 gün kalması şartı ile hesap işletim ücreti ve takas çeklerinden takas komisyonu muafiyeti

Son 1 aylık valörlü cari hesap ortalaması 30 bin TL veya katılım hesabı ortalaması 150 bin TL olan müşterilerimiz için ücretsiz Şubesiz Bankacılık işlemleri

Siftah Kart, Ticari Kart ve Business Card için 1 yıllık üyelik aidatı muafiyeti

Diğer Avantajlar

Vergi ve SSK ödemelerinize 2 gün opsiyonlu ödeme imkânı

Mevduatlarınıza TL, EUR ve USD bazında daha yüksek getiri elde etme imkânı

Teminat Mektubu, Referans Mektubu vb. gayri nakdi kredi taleplerinde %15 iskonto

İş Bankası

Lisanssız Elektrik Üretim Kredisi

Güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi gerçekleştirmek isteyen işletmelere cazip koşullarla finansman desteği sunuyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak, çevre dostu yatırımların finansmanı için tasarlanan Lisanssız Elektrik Üretim Kredisi ile Türk Lirası veya yabancı para cinsinden kredilendirilme sağlıyoruz.

Avantajları:

Lisanssız elektrik üretim projeleri, EPDK’dan lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutuluyor.

Çevre dostu bu tesisler, yatırımcılara kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılarken maliyetlerini azaltma imkanı sunuyor.

Üretilen ihtiyaç fazlası kısmı için, 10 yıl süre ile belirlenen tarifeden ilgili elektrik şebeke işletmecisi tarafından satın alım garantisi veriliyor. Bu durum, yatırımcının ihtiyacı kadar elektrik üretmesinin yanı sıra ihtiyaç fazlası üretimini şebeke işletmecisine satarak gelir elde etmesine olanak tanıyor.

Koşul ve Notlar:

Kredi kullandırımı öncesinde şebeke işletmecisiyle imzalanan anlaşmalar başta olmak üzere lisanssız enerji projeleri ile ilgili alınması gereken tüm yasal onay/izinlere ilişkin belgeler ve tesisin sigortalandığını gösteren poliçe Bankamıza ibraz edilmelidir.

Yabancı para cinsinden yapılacak kullandırımlar USD ve EUR ile sınırlıdır.

İş Bankası, kredi koşullarını değiştirme ya da krediyi dilediği zaman ayrıca fiili bir bildirimde bulunmaksızın sona erdirme hakkını saklı tutar.


Halkbank

Yeşil Enerji Kredi Paketi

Halkbank’tan enerji verimliliği ve tasarrufuna tam destek! Küresel ısınma ve çevre sorunlarının giderek arttığı günümüz dünyasında, Halkbank olarak Yeşil Enerji Kredi Paketi’ni sizler ile buluşturuyoruz!

Küresel ısınma ve çevre konularında giderek artan bilinçlenmeyi destekliyor, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın kullanımını yaygınlaştırarak bu kaynakların güvenilir biçimde ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyoruz.

Kimler Başvurabilir?

Faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları enerjiyi lisans gerektirmeden üretmek isteyen firmalar, iş yerlerinde enerji verimliliği yatırımı yaparak tasarruf sağlamak isteyen firmalar, yeşil sertifika sahibi olan firmalar, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere satın alacakları hibrit ve elektrikli çevre dostu binek, ticari araçlar ile iş makineleri almak isteyen gerçek ve tüzel kişi firmalar kredimizden faydalanabiliyor.

Kredi Paketi Detayları Nelerdir?

1) Yenilenebilir Enerji Yatırım Kredisi

Firmaların enerji giderlerini yenilenebilir enerji sistemleriyle karşılamak amacıyla;

Güneş Enerji Santrali (GES) ve Rüzgâr Enerji Santrali (RES),

Biyogaz Tesisi,

Jeotermal Tesisi,

yatırımlarınızı Halkbank ile gerçekleştirebilirsiniz.

2) Yeşil İş Yeri Yatırım Kredisi

Enerji tüketimi yüksek iş yeriniz için üretimdeki kaliteyi artırarak üretimi çoğaltan, aynı zamanda enerji giderlerini düşürecek yatırımlarınızı Halkbank ile gerçekleştirebilirsiniz.

3) Enerji Verimliliği Kredisi

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla;

Bina/iş yerlerinin iç ve dış izolasyonu,

Binanın farklı yakıtla/daha az yakıtla, daha az maliyetli olarak ısıtılmasının sağlanması,

Mevcut elektrik tüketen makine ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi

yatırımlarınızı ve enerji tasarrufuna yönelik daha birçok harcamalarınızın finansmanını Halkbank ile gerçekleştirebilirsiniz.

4) Yeşil Sertifikalı İnşaat Projesi Kredisi

Bulunduğu bölgenin doğal koşullarına uygun olarak inşa edilen, su ve enerji kaynaklarını tasarruflu olarak kullanabilen konut/işyeri projelerini üreten, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Yeşil Sertifika” vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlardan sertifika almış firmaların finansmanını Halkbank ile gerçekleştirebilirsiniz.

5) Yeşil Işık Ticari Taşıt Kredisi

Gerçek ve tüzel kişi firmalar olarak ticari faaliyetlerinizde kullanmak üzere satın alacağınız hibrit ve elektrikli çevre dostu binek, ticari araçlar ile iş makineleri alımlarınız ile ilgili yatırımlarınızı Halkbank ile gerçekleştirebilirsiniz.

6) Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kredisi

Elektrikli araçların enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla şarj hizmeti verecek elektrikli şarj istasyonları yatırımlarınızı Halkbank ile gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (TURSEFF)

TURSEFF, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilir Enerji Girişimi kapsamında yer alan ve enerji verimliliği potansiyelinin artırılması ile yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir finans destek programıdır.

Program kapsamında enerji verimliliği sağlayan ısıtma-soğutma sistemleri, havalandırma sistemleri, aydınlatma sistemleri, makine-ekipman yatırımları ile güneş, rüzgar, hidroelektrik vb. yenilenebilir enerji yatırımlarınızı avantajlı koşullarla finanse edebilirsiniz.

TURSEFF kredileri yatırımın konusuna ve kredi tutarına göre 4 farklı kategoride ve 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilmektedir.

Küçük Ölçekli Enerji Verimliliği Kredileri (250.000 EUR’ya kadar)

Orta Ölçekli Enerji Verimliliği Kredileri (>250.000 - 5.000.000 EUR’ya kadar)

Ticari Binalar için Enerji Verimliliği Kredileri (5.000.000 EUR’ya kadar)

Yenilenebilir Enerji Verimliliği Kredileri (5.000.000 EUR’ya kadar)

Ziraat Bankası

Güneş Enerjili Sulama Kredisi

Güneş Enerjili Sulama Kredisi ile Ziraat’in Desteği Benimle

Tarım alanındaki modern basınçlı sulama sistemleri ile güneş enerjisi sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması, tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin düşürülüp verimlilik ve karlılığın artırılması, böylece ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla çiftçilerimize sunulan yatırım kredimizdir.

ÖZELLİKLERİ

Güneş Enerjili Sulama Kredisi kapsamında;

Sulama sistemleri (damlama, yağmurlama ve alt türevleri) alımı ve kurulmasına

Bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler ile hareketli sulama makineleri satın alınmasına

Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı için gerekli olan elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına

Sulama sistemlerinin enerji ihtiyaçlarına yönelik güneş enerjisi sistemleri kurulmasına

 yönelik yatırım giderleri için kredi ürünlerimizden faydalanabilirsiniz.

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.

Denizbank

Özel Projeler İçin: Proje Destek Kredileri

DenizBank yatırım projelerine gereken finansman ihtiyacını karşılamak için KOBİ'lerin yanında!

Tasarladığınız projelerin geliştirilmesi için özel olarak hazırlanan Proje Destek Kredileri ürünlerinden hangisinin size uygun olduğunu öğrenmek ve detayları görüşmek için en yakın DenizBank şubesini ziyaret edin, uzmanlarımızdan profesyonel danışmanlık alarak güvenle projenizi hayata geçirin.

Tedarikçi Kredileri

DenizBank, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin tedarik boyutunu desteklemek için finansman kaynağı sunar. Enerji verimliliği tedarikçisi olan firmalar, aşağıdaki şartları sağladığı takdirde 1 milyon Euro'ya kadar yatırım kredisi kullanabilirler.

Krediler, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri üretimi, tedariki veya kurulumu ile ilgili enerji verimliliği tedarikçilerinin çalışma işlemlerinin genişletilmesi amacına hizmet etmelidir.

Yatırım talebi proje uzman ekipleri tarafından incelenip değerlendirilir ve bu amaca hizmet ettiği onaylanır. Tedarikçi, bu krediyi iş süreçlerinde iyileştirme amacıyla kullanacağını onaylayan rapor dökümlerini ispat amacıyla kredi dosyasında muhafaza eder.

Kredi dosyasının değerlendirilmesinde, yatırım harcamaları veya makine ekipman yenileme gibi kalıcı nitelikteki yatırımlar desteklenir. Enerji verimliliği sağlayacak olan, mevcut en iyi teknolojiler ile ilgili yatırımlara öncelik verilir.

Firma başına verilebilecek en yüksek kredi miktarı, vadeler ve güncel faiz oranlarını öğrenmek için lütfen DenizBank müşteri temsilcileri ile iletişime geçiniz.

Sermayenize Destek Kredisi

İşini büyütmek, yeni yatırım yapmak ya da uzun vadeli sermaye ihtiyacını karşılamak isteyen KOBİ'ler için hazırlanmış kredi türüdür.

İlk 3 ay ödeme ertelenebilir.

120 aya varan vade avantajı sağlar.

İpotek karşılığı azami 1.000.000 TL'ye kadar limit kullanılabilir.

Kullanılan kredinin % 10'u oranında Kredili Mevduat Hesabı limiti otomatik açılır.

KOSGEB

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ'lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Kapsamdaki destek programları aşağıdaki şekildedir:

KOBİ Proje Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

İş birliği-Güç Birliği Destek Programı

AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı

DenizBank tarafından sunulan KOSGEB Destek Paketi içeriğinde,

Hibe tutarı kadar rotatif / spot kredi,

Hibe harici kısım için proje vadesi ile uyumlu olacak şekilde 36 aya kadar 6 ay ödemesiz taksitli ticari kredi,

KOSGEB'e hitaben verilecek uygun komisyonlu teminat mektubu sunulur.

TURSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı)

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır.

DenizBank ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında imzalanan sözleşmeye istinaden TurSEFF tahtında sağlanan fon kapsamında DenizBank müşterileri uygun faizli ve uzun vadeli finansman imkânından faydalanabilecektir.

Faydaları nedir?

Proje Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiştir ve 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmektedir. TurSEFF bugüne kadar 1900’den fazla projeye 672 milyon EUR değerinde finansman sağlamış ve 583 MW yenilenebilir enerji gücü kurulmasını desteklemiştir. Sadece bir finansman programı olmaktan öte, TurSEFF'in yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan ekibi, yatırımcıların Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve TurSEFF kapsamında başarılı kredi veya leasing başvuruları hazırlamak için destek sağlamaktadır. Sağlanan bu teknik destek Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Kimler yararlanabilir?

a. KOBİ kriterlerine uygun firmalar*

b. Sadece özel sektörde olan KOBİ kriterlerine* uygun belediye hizmeti sağlayan firmalar

c. Uygun ekipmana (Teknoloji Seçim Aracı'na bakınız) sahip bayiler ve satıcılar (KOBİ kriterine gereksinim yoktur)

d. ESCO’lar ve ESCO müşterileri (KOBİ kriterine gereksinim yoktur)

e. KOBİ kriterlerine* uygun, uygun ekipman (Teknoloji Seçim Aracı'ndan bakınız) üreticileri

f. Kamu kurumları veya kamuya ait belediye hizmeti sağlayan firmalar (KOBİ kriterine gereksinim yoktur)

TurSEFF finansmanı için uygun yatırımlar:

a. Aşağıdaki alanlarda yapılacak tasarruf/yatırımlar:

Kaynak Verimliliği yatırımları:

Enerji Verimliliği yatırımları

Su Verimliliği yatırımları

Hammadde Verimliliği yatırımları

Atık Yönetimine dönük yatırımlar

Yenilenebilir Enerji yatırımları

 

Kredi limit tutarları:

Finansman ihtiyacı 5 milyon €’yu aşmayan projelerde yatırımın %100’üne kadar finansman sağlanabilir.

Bir yatırımcı, her bir dilimi 5 milyon €’yu aşmamak kaydı ile toplam maksimum 15 milyon €’ya kadar finansman kullanabilir.

Satıcı ve bayilerin toplam finansman miktarı üretici, satıcı ve bayileri başına 5 milyon €’yu aşmamalıdır.

Finansman miktarının para birimi faydalanıcı tarafından belirlenmektedir.

Kamu Sektörü

Faydalanacak firmanın bir kamu kuruluşu olması durumunda, TurSEFF kapsamında finanse edilecek olan projenin, projenin türüne ve boyutuna göre değişen EBRD Kamu Satın Alma Yönetmeliği uyarınca satın alımının yapılması gerekmektedir.

Çevresel Faktörler

TurSEFF tarafından finanse edilecek tüm projelerin çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir.

Kuveyttürk

Çatı GES Finansmanı

Kuveyt Türk Çatı GES Finansmanı, çevre dostu yenilenebilir enerji üretimi yapan tüm firmaların yanında!

Çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali yatırımlarıyla işletmeler öz tüketim amacı ile kullanacakları elektriği kendileri üretebilirler. 

Ülkemiz günlük ortalama 7.2 saat güneşlenme süresi ile bu alanda oldukça avantajlı bir konuma sahiptir.Bu avantaj, çatı GES yatırımlarının verimliliklerine olumlu katkı yapmakta ve işletmelerin daha kısa vadede yaptıkları yatırımdan kar elde etmelerini sağlamaktadır.

Çatı GES yatırımları sayesinde işletmeler uzun yıllar boyunca elektrik ihtiyaçlarının tamamını ya da bir kısmını güneş enerjisinden sağlayabilirler. Böylece hem enerji maliyetlerini düşürecek hem de çevre dostu, yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlayacaklardır. 

Elektrik fatura tutarları ve proje yapısına uyumlu taksitler ile işletmelerin öz tüketim amacıyla yapacakları çatı GES yatırımlarına finansman desteği sağlamaya devam ediyoruz.

Lisanssız Elektrik Üretimi / Çatı GES limit tahsis aşamasında talep edilen evraklar nelerdir?

Çağrı mektubu, Bağlantı anlaşması, TEİAŞ Onayı 

Finansal Analizi İçeren Teknik Analiz Raporu

İlgili belediyeden uygunluk belgesi

Proforma fatura

Yatırımcı ve kurulum yapacak EPC (Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) firması arasında imzalanacak sözleşmenin taslağı

EPC firmasının daha önce kurulumunu tamamladığı güneş enerji santrallerinin listesi ve bu santrallere ait geçici kabul tutanakları

Son 12 aya ait elektrik faturaları

Çatısı kullanılacak olan tesisin sigortalandığını gösteren sigorta poliçesi

Bakım ve onarım anlaşması 

Şekerbank

EKOkredi Güneş Paneli Kampanyası

Yenilenebilir enerji alanında güneş paneli uygulamalarında  masrafsız olarak apartman/site yönetimlerine 60 ay, bireysel müşterilere  36 aya varan vadelerle güneş enerjisi kredisi imkanı EKOkredi’de ! 

36 aya kadar uygun faiz oranlarıyla enerji tasarrufu ve EKOkredi fırsatını kaçırmayın!

Apartman Yönetimi kararına istinaden EKOkredi kullandırma imkanı 

Apartman kredilerinde 60 ay, bireysel başvurularda 36 ay vade imkanı  

Malik bazında özel takip sistemi 

Kendi elektriğini üretip fazlasını satma imkanı 

Albaraka

Doğal Enerji Sistemi

Doğal enerji tüketimine destek olan güneş enerjisi, güneş panelleri, rüzgar tribünleri, su kuyusu, hidrofor vb. sistemleri için Albaraka da kredi vermektedir.


Bu bankaların kredi seçenekleri ve koşulları değişebilir, bu nedenle kredi almadan önce bankanın resmi web sitesinde veya bir şube görevlisi ile iletişime geçerek ayrıntıları öğrenmeniz önerilir.


GES projeleriniz için hemen teklif alın!
Yatırım maliyetinizi öğrenin.Üye Ol, Formu Doldur, Teklif Al.

Tüm teklifler tek platformda!