Çatı Üzerin Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Nedir?

Çatı Üzerin Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Nedir?

   

Çatı güneş enerjisi (GES), "fotovoltaik" ilkesine, yani güneş ışığını enerjiye dönüştürme sürecine dayanan bir güç üretim teknolojisidir.

Güneş  panellerinde elektrik üretmek için öncelikle doğru akımın alternatif akıma çevrilmesi gerekir ve bu bir AC/DC dönüştürücü ile yapılır. Güneş panellerinden biriken enerji, doğru akımdan alternatif akıma dönüştürülerek kamu şebekesine iletilir.

Güneş  panelleri kuruldukları anda otomatik olarak üretime başlar. Yeterli güneş ışınımı almasıyla üretilen enerji otomatik olarak şebekeye aktarılır. Üretim sonrası süreçte, güvenlik nedeniyle belirli aralıklarla voltaj, frekans ve şebeke yerleşimi kontrolleri yapılır.

Kimler Çatı Üzeri Güneş Enerjisi (GES) Kurabilir?

Elektrik hizmetlerinden yararlanan her abone, çatı güneş enerjisi kurulum bedelini ödeyerek kendi elektrik üretim tesisine sahip olabilir.

Çatı üstü güneş enerji (GES) uygulamaları; ev tipi güneş enerjisinin yanı sıra, özellikle organize sanayi sitelerine (OSB), depolama alanlarına, tarım ve hayvancılık tesislerine, büyük ticari kuruluşlar gibi alışveriş merkezlerine, otellere, hastanelere, fabrikalara, benzin istasyonlarına yapılabilir.


Çatı Tipi Güneş Enerji Tesisleri Maliyetleri ve Amortisman Süreleri


Güneş Enerjisi Sistemlerini (GES)  maliyetleri ve amotisman süreleri pek çok değişkene bağlı olmakla birlikte temel bazı dinamikleri vardır. Enerji üretim/tüketim maliyetlerindeki değişkenlik ve ışınımın verimliliği bunun en belirleyici unsurları olarak karşımıza çıkar. Elektrik tüketim maliyetlerindeki birim fiyat son dönemlerde düzenli olarak artış göstermekte. Enerjisini arazi ya da çatı üzeri güneş enerjisinde kendisi üretenler için bu artış belirsizliği ortadan kalkmakta ve fazla enerji üretimi gerçekleştirmesi halinde de ek gelir elde etmekte. Işınımın da etkisini göz önünde bulundurduğumuzda, amortisman süreleri ülkemizde ortalama 3,5 ile 6 yıl (öz sermaye ile) arasında seyretmektedir.


Ortalama 25 yıl verimli sayılabilecek bir oranda çalışmaya devam eden güneş enerjisi sisteminiz (GES) ile maksimum 6 yıl amortisman süresinden sonra 19 yıl enerji maliyetiniz olmayacak.


Sizler de çatı üzeri ya da arazi güneş enerjisi sistemi kurmak istiyorsanız Solarexen'den ücretsiz bir şekilde teklif alabilirsiniz.