100 kW Güneş Enerjisi Santrali (GES) Maliyeti - 2023 Yılı

100 kW Güneş Enerjisi Santrali (GES) Maliyeti - 2023 Yılı

   

Nüfusun artmasıyla birlikte elektriğe olan talep de artmaktadır. Günümüzde elektrik üretiminin ana kaynaği fosil yakıtlardır. Ancak artan elektrik talebini karşılamak için daha güvenilir yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kaynaklardan biri de yenilenebilir ve tükenmeyen güneş enerjisidir.


Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, diğerlerine göre daha uygun maliyetlere yapılabilmektedir. Aynı zamanda tam anlamıyla çevre dostu bir kaynaktır. Artan nüfus nedeniyle elektriğe olan talebin artması ve fosil yakıtlardan elde edilen enerji kaynaklarının tükenmesi bizleri yenilenebilir enerjilere yönlendirmektedir.


Şimdi isterseniz 100 kW’lık bir güneş enerjisi sisteminin (GES) maliyetini beraberce inceleyelim.


Genelde, uçtan uca güneş enerjisi taahhüt şirketlerinin (EPC’lerin) 1.000 kW (1 MW) ve üzerindeki sistemler için vereceği ortalama fiyat daha küçük ve orta büyüklükteki sistemler üzerinden verecekleri fiyatlardan farklılık gösterecektir. Bunun en büyük sebebi birim başına düşen ekipman/malzeme fiyatlarıdır.


Toplamda 1000 KW Güneş Enerjisi kurulum maliyeti (çatı üstü uygulama) 2023 yılı için 600.000 USD/MWp - 650.000 USD/MWp arasında değişmektedir. %10 EPC karıda konulduğunda fiyatın 660.000 USD/MWp- 700.000USD/MWp arasında değişeceği tahmin edilebilir.. Böylece 100 KW Güneş Enerjisi Kurulum maliyeti 2023’de 65.000 USD- 70.000 100 KW olacaktır.


Siz de hemen üye olarak projeniz için birçok farklı firmadan hızlıca TEKLİF ALIN.